Na Slovensku je spolu vyše 5 tisíc chránených dielní, kde pracuje okolo 11 tisíc rôzne zdravotne postihnutých ľudí. Tieto chránené dielne

  • vyrábajú rôzne výrobky (napr. Vianočné pohľadnice, tkané koberce a jedálenské prestieranie, sviečky atď.) alebo
  • poskytujú rôzne služby (salón krásy, marketingové prieskumy, catering a podobne).

Štátne príspevky na ich podporu chránených dielní pokrývajú maximálne 50 % ich nákladov. Zvyšok si chránené dielne vykrývajú sami buď z ich ďalšej sociálnej činnosti (sociálne rehabilitácie, poskytovanie sociálnych služieb, 2% z dane, charitatívne príspevky a pod.) alebo predajom vlastných výrobkov a služieb. Tieto realizujú nielen pre verejnosť ale aj firmy.

Keďže chránené dielne väčšinou vedú sociálni manažéri (sociálni pracovníci, psychológovia), väčšina z nich sú transformované zariadenia sociálnych služieb, ktoré primárne slúžili na pomoc zdravotne postihnutým v ich osobnostnom raste. Väčšina chránených dielní ich nezamestnávala a ani im prostredníctvom vlastných aktivít nepomáhala zarábať. Manažment chránených dielní väčšinou nevie robiť marketingové kampane, PR aktivity ani stavať príjem chránených dielní na tržbách od verejnosti, a tak ostávajú izolovanými „charitami“ s ojedinelým stykom zdravotne postihnutých zamestnancov so zdravou verejnosťou.

Swarovski crystal - hand made

Zatiaľ neexistuje spoločný nadriadený orgán nad všetkými chránenými dielňami na Slovensku, ktorý by im pomáhal hájiť ich záujmy a snažil sa naozaj nastaviť motivačnú politiku pomáhajúcu zamestnávaniu zdravotne postihnutých, ako aj pomáhal rozvíjať chránené dielne na zdravých ekonomických základoch, medzi ktoré nevyhnutne patrí aj reklama.

Centrálnym registrom chránených dielní je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten bohužiaľ nerobí žiadne aktivity nad rámec vlastných povinností. Málokto tiež vie o platbách a povinných odvodoch firiem na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí. Ak máte viac ako 20 zamestnancov, máte povinnosť zamestnávať aspoň jedného zdravotne postihnutého a tento limit sa so zvyšujúcim sa počtom zamestnancov zvyšuje.

Viete, aké sú Vaše ďalšie povinnosti ale zároveň aj možnosti? Čo všetko môžete získať ak len tak nezaplatíte pokutu štátu, ktorá je navyše vyššia ako platba vybranej chránenej dielni ?

Viac na našej ďalšej stránke…

Vás nič nestoja a pomôžu
Venujte aj tento rok 2%

na ľudský účel a užitočné veci. Je to rýchle a jednoduché.
Viac info tu.
Voľné pracovné miesto
Otváracie hodiny:
WELLNEA Senec
Po – Pia: 7.00 – 20.00 hod
Sobota: 7.00 – 14:00 hod
Nájdete nás:
Salón WELLNEA Senec
Pasáž Helios 1, pešia zóna v centre,
oproti Tatrabanke

Lichnerova 41
903 01 Senec

Tel.: 0903 415 220
E-mail: wellnea@wellnea.sk
Mapka:
TENENET o.z.