Zamestnávate zdravotne postihnutých, ste platca DPH a vyšla Vám strata ?
Znížte si daňovú licenciu až o polovicu.

Od januára tohto roku sa v našej daňovej legislatíve nachádza inštitút daňovej licencie. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo daňovník, ktorý vykázal za predchádzajúce obdobie daňovú stratu. Výšku daňovej licencie si môžu znížiť spoločnosti, ak zamestnajú zdravotne postihnutých zamestnancov.

Ak evidovaný priemerný počet zdravotne postihnutých zamestnancov je minimálne 20 percent z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov za zdaňovacie obdobie, výška daňovej licencie sa znižuje na polovicu. To znamená, že ak spoločnosť splní vyššie uvedenú podmienku, výška jej daňovej licencie bude:

  • 240 eur, ak ide o spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom nižším ako 500 000 eur,
  • 480 eur, ak ide o spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom nižším ako 500 000 eur,
  • 1 440 eur, ak spoločnosť za zdaňovacie obdobie dosiahne ročný obrat viac ako 500 000 eur.

Viete ako zamestnať zdravotne postihnutého ? Aké máte povinnosti a aké príspevky môžete získať ?

» Kontaktuje nás ! «

Zdroj: 21.11.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Comments are closed.

Vás nič nestoja a pomôžu
Venujte aj tento rok 2%

na ľudský účel a užitočné veci. Je to rýchle a jednoduché.
Viac info tu.
Voľné pracovné miesto
Otváracie hodiny:
WELLNEA Senec
Po – Pia: 7.00 – 20.00 hod
Sobota: 7.00 – 14:00 hod
Nájdete nás:
Salón WELLNEA Senec
Pasáž Helios 1, pešia zóna v centre,
oproti Tatrabanke

Lichnerova 41
903 01 Senec

Tel.: 0903 415 220
E-mail: wellnea@wellnea.sk
Mapka:
TENENET o.z.